Jag blev färdig sjukgymnast 1967 och är numera pensionerad. 2006 påbörjade jag kurser i Basal Kroppskännedom (BK) och fick min terapeutiska kompetens 2012. Numera har jag en grupp i BK på Friskvårdsklubben i Malmö. Jag håller gärna föreläsningar i BK.

2009 började jag gå på skrivarkurser och det har blivit många. Bland annat har jag 2017-2018 gått på Skrivarlinjen på Malmö Folkhögskola och hösten 2022 var jag med Berättarpionjärerna på Fridhems folkhögskola. Mina två utgiven böcker är presenterade här och jag håller på med en tredje.

Jag brukar skriva om psykisk ohälsa och håller gärna föreläsningar om det. Jag har egen erfarenhet och vill öka förståelsen samt bryta stigmatiseringen. Både Basal Kroppskännedom och att skriva har plussat på mitt mentala mående.