Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Målet är att utforska och stärka det friska och resursrika inom varje individ i riktning mot förbättrad hälsa och självkänsla. Genom att öva BK regleras spänningsbalansen i kroppen vilket öppnar för möjligheter att stärka kroppsliga och mentala resurser.

Fysiskt kan det innebära bättre kroppslig balans och stabilitet.

Fysiologiskt sker en reglering i det autonoma nervsystemet, andningen blir friare och den muskulära spänningsbalansen förbättras.

Psykologiskt innebär en ökad kontakt med kroppen en möjlighet till ökad självkänsla och en bättre kontakt med behov och känslor. Förmågan att värna sina gränser, att relatera till andra samt att kunna hantera smärta eller ångest kan då påverkas positivt.

Existentiellt stimulerar BK övandet även den medvetna närvaron och kan ge en djupare känsla av mening och mål med livet.